ยาไอซ์

ยาไอซ์ เป็นผุยผงเมโทแอมเฟตามีน ออกฤทธิ์ราวกับยาขยัน จะสามารถตรวจเจอได้ข้างใน 1-3 วัน ดังนี้ขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ละคน จำนวน ความถี่ ช่วงเวลาที่เสพตลอด และของกินที่ทานเข้าไปแล้วมีผลต่อความเป็นกรดของเยี่ยว ยาเสพติดทุกหมวดหมู่ ไม่เกิดผลดีต่อชีวิต ถ้าหากเสพไปนานๆจะทำให้กำเนิดปัยหาในหลายด้าน ทั้งยังด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกาย สุขภาพเกี่ยวกับจิต งานการ การคลัง ครอบครัว สังคม ต้องการชี้แนะให้เลิก

ผลของยาไอซ์ที่มีต่อร่างกาย

ม่านตาขยาย เหงื่อแตกมากมาย การมองมองเห็นขุ่นมัว ตาลาย ร่างกายซูบซีด ริมฝีปากแห้ง ภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการหายใจสูงมากขึ้น อุณหภูมิร่างกายสูงมากขึ้น ปวดศีรษะอย่างหนัก อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปจากปกติ มือแล้วก็นิ้วสั่น อาเจียนอ้วก ที่สำคัญเป็นมีภาวการณ์เปลี่ยนไปจากปกติเสียหายอย่างยั่งยืนของเส้นเลือดในสมอง โดยเฉพาะคนที่ใช้ในจำนวนสูง หรือบางครั้งก็อาจจะช็อกสลบไปได้

ผู้ใช้ยาไอซ์ที่ใช้สะสมมาเป็นเวลาต่อเนื่อง

จะมีเป็น มีลักษณะอาการซึมเซาร้ายแรง ลดความต้องการของกินรวมทั้งน้ำหนักลดอย่างเร็ว ระแวง ย้ำคิดย้ำทำ มีความผิดธรรมดาของปอดรวมทั้งไต ซึ่งบางทีอาจจนตายได้ จิตหลอน มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน มีโรคต่างๆเกี่ยวกับหัวใจ นอกเหนือจากนั้นการฉีดยาไอซ์เข้าทางเลือดทำให้ผู้ใช้มีการเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสทางกระแสโลหิต ดังเช่นว่า ตับอักเสบ B รวมทั้ง C โดยเฉพาะถ้าเกิดมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือฉีดยาด้วยกัน

By gift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *